Arbetsprocessen

Vi tänkte att en sak som skiljer kulorna åt är deras densitet, och att det var ett sätt att kunna separera dem från varandra. Först rullade vi kulorna genom ett rör och ut på en platta där vi blåste med en fläkt från sidan för att kunna separera kulorna. Hypotesen var att metallkulorna, som väger mest, skulle påverkas minst av fläkten och träkulorna, som väger minst, skulle påverkas mest. Dock hann kulorna accelerera till problematiska hastigheter inuti röret, när de kom ut så rullade de så fort att fläkten inte hann blåsa de långt nog för att separeras. För att lösa det byggde vi en maskin av Lego Mindstorms® som gjorde att kulorna kom en och en och började sin acceleration efter att de hade rullat genom röret. Efter det bytte vi fläkt till en flyttbar mindre fläkt och skapade en lutande träplatta men ännu en träplatta under som ett golv. Med vår nya fläkt uppstod dock ett nytt problem; fläkten var så stark att de långsamt rullande kulorna inte bara ändrade kurs lite grann utan blåstes av helt. Därför lät vi kulorna landa på en ramp när de kom ut ur röret, så att de fick en högre hastighet och inte bara flyttades i sidled av fläkten utan även fortsatte nedåt mot containrarna. Efter det satte vi fast fläkten i golvet och satte fast barriärer av Lego på den lutande träskivan så att kulorna delades in i tre olika regioner. Detta innebar väldigt mycket testande för att få barriärerna rätt. Det fördröjdes ytterligare av att fläkten bara hade nog med batteri en kort period. När vi hade delat in änden av träskivan i tre olika delar gjorde vi hål där kulorna föll igenom. Vi ställde hela maskinen på fyra ben och ställde muggar under hålen så att kulorna rullade ner i de olika muggarna när de var separerade.

Film av lösningen: https://www.youtube.com/watch?v=ZncXlQuyst4

Beskrivning av maskinen

Materiallista:

Beskrivning av hur maskinen fungerar: Kulorna rullar igenom röret och blockeras en kort period av två legobitar som rör sig upp och ner med hjälp av motorn. Efter att de har släppts igenom landar de på en träramp och rullar in i fläktens luftström som kommer från sidan. Metallkulorna som väger mest rullar ner i det närmaste hålet, plastkulorna som väger mindre hamnar längre bort, i mitten, och träkulorna som väger minst hamnar längst bort. Under hålen står plastmuggar som agerar som containrar, och där hamnar kulorna när de är separerade.

Nu är vi igång!

Nu har några i klassen börjat testa idéer till sopsorteringsmaskinen. Det de ska göra är att få en maskin att sortera kulor av metall, plast och trä och just nu försöker de hitta ett sätt för maskinen att skilja på kulorna. De har bland annat testat idéer med legorobotar.